Prijzen & huisregels

De prijzen van een 60 minuten massage variëren tussen de €125 en €175

Voor meer informatie over de prijzen belt u met 024-3502776 of mail ons naar balie@auroramassages.nl

Huisregels

Om het voor u en de masseuses/masseur gemakkelijk te maken, hebben wij enkele regels opgesteld waaraan gehouden dient te worden.

* U dient voorafgaande aan de massage een douche te nemen. De massagetijd is inclusief het douchen.

* De masseuse/masseur stelt het erg op prijs dat u haar/hem tijdens de massage niet betast, tenzij is overeengekomen dat zij/hij dat toestaat.

* Het gebruik van alcoholhoudende drank en het gebruik van drugs, ook het aanbieden ervan aan de masseuses, in NIET toegestaan.

Wij stellen het op prijs als u deze huisregels in acht neemt.

Wij wensen u een genoeglijke tijd toe met de masseuse/masseur en hopen u graag te zien.


Het Team van Aurora Massages